News Item: : XII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia
(Category: Hírek)
Posted by
hétfő 01 október 2007 - 15:37:24

Országos konferencia helyszíne volt Vác az elmúlt hétvégén, a Honismereti Kiadványszerkesztők a városban rendezték sorrendben 12. tanácskozásukat. A három nap alatt határon innen és túlról érkezett szakemberek járták körül alaposan a témát, előadásaikkal, vitáikkal, eszmecseréikkel hozzájárulva a helytörténethez kapcsolódó ismeretek alapos elmélyítéséhez.


KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

VIDEÓ LETÖLTÉSE

Megnyitójában Molnár Lajos alpolgármester Vác múltjának és jelenének értékeire hívta fel a figyelmet, majd Halász Péter, a szervező Honismereti Szövetség elnöke méltatta a várost és a Katona Lajos Városi Könyvtárnak a helytörténeti kutatásban játszott szerepét. Hozzátette, reméli, hogy az itt elhangzó előadások, korreferátumok, viták és beszélgetések hozzájárulnak a honismereti kiadványok körüli problémák felszínre kerüléséhez és megtárgyalásához.
Dr. Bényei Miklós, egyetemi tanár első előadóként ennek kapcsán a globalizáció témáját is érintette. Ahogy fogalmazott annak folyamata egész életünket áthatja, és főként a kulturális szférában dolgozók félnek attól, hogy veszélyezteti, sőt megsemmisítheti a nemzeti kultúrát, a regionális és helyi sajátosságokat.

Dr. Bényei Miklós, egyetemi tanár
"A világosan gondolkodó fők, egyebek között az EU vezető testületei, a világ, közelebbről az európai tudományos és kulturális örökség megóvása és fejlesztése érdekében elengedhetetlenül szükségesnek vélik a nemzeti és regionális sokszínűség fenntartását, lokális örökség ápolását, hozzáférhetővé tételét. Mert ezek az egyediségek gazdagíthatják igazán az emberiséget, az uniót."


A 3 nap során a résztvevők határon túli, közelebbről ipolysági, szabadkai valamint nagyváradi helytörténeti kiadványokkal is megismerkedhettek, de fontos szerepet kaptak, a házigazdának köszönhetően a Pest megyei illetve a környékbeli periodikák is.


This news item is from ESTV, a Térség Televíziója
( http://estv.hu/news.php?extend.4411 )